+30 210 68 46 790

ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η “Global WorkPlace Solutions” ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με πάθος, εργατικότητα, εμπειρία, παιδεία, τεχνογνωσία και πείσμα, κόντρα στα σημεία των καιρών. Σκοπός της GlobalWS είναι η παροχή υπηρεσιών και λύσεων, υψηλών προδιαγραφών,  σε όλους τους τομείς της διαχείρισης κτιρίων, με γνώμονα πάντα τις  απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες με κύριο άξονα την άριστη σχέση ποιότητας-τιμής (Value for Money) .

Η GlobalWS προτείνει συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση των λειτουργιών του κτιρίου. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των εγκαταστάσεών τους, μέσα από την διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης έργου σε μία εξειδικευμένη, στο χώρο εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα κάνουν χρήση των ιδίων πόρων για την καλύτερη ανάπτυξη και λειτουργία της κύριας δραστηριότητάς τους.   Η παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών της GlobalWS είναι το αποτέλεσμα της:

  • Μεγάλης εμπειρίας μας στην συγκεκριμένη αγορά.
  • Συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων λύσεων & νέων τεχνολογιών.
  • Συνεχούς εκπαίδευσης των ανθρώπων μας.
  • Άριστης Οργάνωσης των συνολικών μας πόρων (Ανθρώπινων, Υλικών, Τεχνογνωσίας & Χρόνου).

Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ποιοτικές και μακροχρόνιες συνεργασίες, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, με όραμα την παροχή υψηλής ποιότητας Προϊόντων & Υπηρεσιών μέσα από Μακροχρόνιες και Αμοιβαία Αποδοτικές Συνεργασίες με τους Πελάτες-Συνεργάτες μας.