+30 210 68 46 790

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών, η GlobalWS ειδικεύεται και στον τομέα της ασφάλειας – security, με σκοπό να προσφέρει συνολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, με υψηλά στάνταρντ. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες ανάλυσης, αποδοτικότητας, μελέτης ρίσκου της εγκατάστασης, αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων τεχνολογικών μέσων, πραγματοποίησης πλάνου ασφαλείας, για την άριστη φύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Η GlobalWS με επίσημη αδειοδότηση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παρέχει συνοπτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Επιτήρηση και προστασία όλων των περιοχών του κτιρίου, παρακολούθηση του προσωπικού, φροντίδα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, προστασία ταμείων, κλπ.
  • Προστασία φυσικών προσώπων.
  • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
  • Σχεδιασμό προγραμμάτων φύλαξης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.