+30 210 68 46 790

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της «καθαριότητας» είναι διττή: Περιλαμβάνει την οπτική απεικόνισή της, μέσα από την απουσία της βρωμιάς και την ουσιαστική ύπαρξή της, μέσα από την δημιουργία ενός ασφαλούς, χωρίς μικρόβια περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η GlobalWS έχει σχεδιάσει τις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχει, ως εξής:

 1. Εγγύηση και διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος.
 2. Διατήρηση της αξίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
 3. Αποτροπή της δημιουργίας παθογόνων μικροοργανισμών.
 4. Τήρηση των απαιτήσεων υγιεινής, αισθητικής και άνεσης που απαιτεί η εγκατάσταση.
 5. Συντήρηση των περιοχών που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί.

Είδη καθαρισμού:

 • Φυσικός: Μέτρα που λαμβάνονται για την απομάκρυνση της βρωμιάς.
 • Χημικός: Ελεγμένα και εγκεκριμένα καθαριστικά βαριάς χρήσης.
 • Βακτηριακός/Απολύμανση: Εφαρμογή απολυμαντικών ουσιών.
 • Μηχανικός: Καθαρισμός με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επίβλεψη Ολοκλήρωσης Έργου: Περιλαμβάνει την επίβλεψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθαρισμού καθώς και τον τελικό έλεγχο του έργου.

Η GlobalWS παρέχει υψηλές υπηρεσίες καθαρισμού σε όλους τους τομείς, ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους:

 • Αρχικός – γενικός καθαρισμός.
 • Τακτικός καθαρισμός (παραδοσιακή μεθοδολογία και ειδικευμένη μεθοδολογία).
 • Τεχνικός καθαρισμός.
 • Καθαρισμός εξυγίανσης, αντιμικροβιακός καθαρισμός.
 • Ειδικά προϊόντα καθαρισμού για στέγες, οροφές, ψευδοροφές, κλπ.
 • Καθαρισμός γραφίτη και προστασίας τοίχων.
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων και προσόψεις κτιρίων σε ύψος, με νέες τεχνολογίες, με όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 • Καθαρισμός φωτιστικών (και εγκατάσταση αυτών), καθαρισμός σωληνώσεων, αεραγωγών, υδρόψυκτων συστημάτων κλιματισμού κατά του μικροβίου της νόσου των Λεγεωνάριων.
 • Καθαρισμός ταπετσαριών επίπλων – μοκετών.
 • Dust control με χρήση εξειδικευμένου μηχανικού εξοπλισμού.
 • Καθαρισμός και κρυσταλλοποίηση μαρμάρων.