+30 210 68 46 790

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η στενή σχέση εμπιστοσύνης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας, διευρύνεται και στον τομέα της παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Marketing. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε τη Διοργάνωση και Παρουσίαση Ημερίδων, Συνεδρίων, Εκθέσεων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ:

  • Ονοματολογία.
  • Λογότυπο.
  • Εταιρική Ταυτότητα.
  • Διαφημιστική επικοινωνία.