+30 210 68 46 790

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Δημόσια και Ιδιωτικά κτίρια)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΟΙΚΙΕΣ (κατά περίπτωση)