+30 210 68 46 790

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ