+30 210 68 46 790

INDIVIDUAL RECRUITMENT INDIVIDUAL RECRUITMENT

Αφορά στην παροχή εξειδικευμένου ξενοδοχειακού και μαζικής εστίασης,  προσωπικού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εξεύρεση προσωπικού, για λογαριασμό της επιχείρησης, σε θέσεις εργασίας, όπως Chef, Bartender, Receptionist, κλπ.